boğanaq

boğanaq
1. is. Boğucu hava, havası boğuq olan yer. Bu otaq yaman boğanaqdır. Bu boğanaqda necə oturubsunuz? // sif. Çox isti və boğucu, bürkü. Boğanaq hava. Boğanaq otaq. – İyul ayına məxsus boğanaq bir gün idi. A. Ş.. Hava olduqca boğanaq və hünülər qədərindən ziyadə idi. H. N.. Ventilyasiya xarab olduğu üçün, zirzəmi çox boğanaqdı. Ə. Ə..
2. Tozlu hava, toz, tufan. <Güllələrin> zərbəsindən biçarə ayı, boğanaqdan yıxılan ağac kimi yerə sərildi. S. S. A.. Kənd yolundan qalxan boğanaqlar . . burula-burula Araz çayına doğru yüyürüşürdü. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bürkü — is. Nəfəs almağı çətinləşdirən isti hava, boğanaq hava. Dolu çox isti və bürkü olan zamanda nüzul edir. H. Z.. Axşam qaranlığı düşdüyünə baxmayaraq, hava hələ bürkü idi. S. Rəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürkülü — sif. Boğanaq, nəfəsi çətinləşdirəcək dərəcədə isti. Bürkülü bağlarda adam istidən boğulurdu. M. C.. Bürkülü iyun günlərinin birini Murad Kür qırağındakı söyüdlükdə, Əziz isə təcrübə tarlasında qarşıladı. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürküləşmək — f. Bürkü olmaq, nəfəs almağı çətinləşdirəcək bir hala gəlmək, boğanaq hala gəlmək (hava) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • donmaq — f. 1. Soyuğun, şaxtanın təsirindən, şiddətindən buza çevrilmək, buz halına gəlmək. Su dondu. – Nə səbəbə su qaynayanda buğ olur, niyə donanda bərkiyir? C. M.. // Buzla örtülmək. Çaylar donmuşdur. Göl donmuşdur. Pəncərələr donub. – Hələ deyirlər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmli — sif. 1. Dəm almış, dəmə qoyulmuş. Dəmli çay. Dəmli plov. 2. Dəm qazı dolmuş, dəm qazı ilə zəhərlənmiş; boğanaq, boğucu. Dəmli otaq. 3. məc. dan. Şən, nəşəli, ürəkaçan. Bizlərə dəmli qız gərək; Xətli, qələmli qız gərək! Ə. N.. 4. məc. Kefli,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • havasız — sif. və zərf Havası olmayan və ya pis olan; boğanaq. Havasız otaq. – Qaldılar onun da lap alt qatında; İşıqsız, havasız, qıfıl altında. H. K. S.. Doğma əminin evi Səmədə günəşsiz, havasız bir zindan kimi görünürdü. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itmam — is. <ər.> klas. Tamamlama, sona yetirmə, axıra çatdırma, bitirmə. İtmama yetirmək, itmam vermək (etmək) – tamamlamaq, qurtarmaq, bitirmək. Tarix nəvisi hali əyyam; Bu qissəyə böylə verdi itmam. F.. <Teymur ağa:> Bir neçə fikrim var,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • peşmanlıq — is. Peşman olma, peşmançılıq. . . Peşmanlıq qara boğanaq kimi birdən <Zeynalı> bürüyüb sıxmağa . . başlayırdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xış-xış — təql. Xışıltı səsi. Zərf mənasında. Xışıltı ilə. Yarpaqlar küçələr boyunca sürünüb gedən boz boğanaq içində xış xış xışıldayır. M. C.. . . Yaşıl atlazdan don geyinmiş zəmilər xış xış xışıldayaraq dalğalanırdı. S. Şamilov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəfə — 1. is. Boğanaq, bürkü, isti hava. <Ruqiyyə:> . . Evdə xəfə var, qaranlıqdır. A. D.. Əsmə, səmum, bu tərəfə; Ah, yandırır məni xəfə! M. D.. 2. is. Heç kəsin görə bilməyəcəyi, gizli, xəlvət yer. Xəfədə pusmaq. Xəfədə gizlənmək. – Yeri çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”